Транспортни оператори

Транспортни оператори
Услугите по предоставяне на обществен превоз на пътници на територията на Столична община се реализират от:

3 вътрешни транспортни оператори (100% собственост на Столична община):

 •  “Столичен електротранспорт” ЕАД, оператор на трамваен и тролейбусен транспорт.
 •  “Столичен автотранспорт” ЕАД, оператор на автобусния транспорт.
 •  “Метрополитен” ЕАД, оператор на метрото.

3 автобусни транспортни оператора, осъществяващи превоз на пътници съгласно Наредба № 2 от 15 март 2002 г. за условията и реда за утвърждаване на транспортни схеми и за осъществяване на обществени превози на пътници с автобуси:

 •  „Юнион Ивкони” ООД
 •  „Карат-С” АД
 •  „Еридантранс” ООД

Предоставянето на услугите по обществен превоз на пътници се урежда в договори за предоставяне на обществена услуга, сключени между Столична община и транспортните оператори.
 


 • Столичен Електротранспорт ЕАД 2009-03-26 14:35:47

  Трамвайното и тролейбусното движение в Столицата се осъществяват от Столичен Електротранспорт ЕАД. Столичен Електротранспорт ЕАД е самостоятелно акционерно дружество, което се управлява от Изпълнителен Директор инж. Евгений Ганчев. През 1998 г. "Трамваен транспорт", "Тролейбусен транспорт" и "Трансенерго" се обединяват в акционерно...

 • Столичен Автотранспорт ЕАД 2009-03-27 12:06:27

  Столичен Автотранспорт ЕАД е самостоятелно акционерно дружество, в структурата на което са включени Управление и три експлоатационни поделения (гаражи): "Земляне", "Малашевци" и "Дружба". Столичен Автотранспорт ЕАД извършва превоз на пътници с МГТ и други сервизни, експлоатационни и превозни услуги. КТП -...

 • Метрополитен ЕАД 2013-01-04 16:42:23

  Метротранспортът в София се предоставя от Метрополитен ЕАД, която е компания 100% общинска собственост. Към настоящият момент в експлоатация са две линии на метрото: - Линия 1 - дължина 20,2 км. с 16 станции. В работните дни обслужва около 170...