Столичен Автотранспорт ЕАД

Столичен Автотранспорт ЕАД е самостоятелно акционерно дружество, в структурата на което са включени Управление и три експлоатационни поделения (гаражи): "Земляне", "Малашевци" и "Дружба".

Столичен Автотранспорт ЕАД извършва превоз на пътници с МГТ и други сервизни, експлоатационни и превозни услуги.
КТП - поделение "Земляне" , ул. "Житница" №21 извършва годишни технически прегледи на леки товарни автомобили и автобуси. Информация на телефон 855 61 57.

Към април 2009 г. масовият градски автобусен транспорт обслужва на територията на Столична община общо 95 маршрута. В това число 31 линии се обслужват от частни транспортни оператори по Закона за обществените поръчки.                  


Тези маршрути се обслужват от общо 583 автобуса ежедневно.

Годишно дружеството изпълнява над 33 милиона километра пробег по отчет.

Автобусите за градски транспорт, с които разполага дружеството са 431 броя.

За 2008 г. автобусният градски транспорт е превозил около 260 милиона пътници.

 

 

 

 

 

 

 

 

Новите изисквания за съвременен модерен транспорт налагат да се търсят по-икономични, по-комфортни за пътниците и екологично чисти превозни средства. Изпълнява се програмата за използване на алтернативни горива - природен газ в масовия градски транспорт, като се монтират газови уредби, с които се постига не само екологичен ефект, но и икономия от дизелово гориво. Със съдействието на Министерството на околната среда и водите автобуси "Икарус" са оборудвани с екологични двигатели.

През 1988г. започва разработването на Автоматизирана система за управление и Контрол (АСУ). Тя представлява компютъризирана система за проследяване движението на автобусите по маршрута и спазване на разписанието на движение в реално време. Първата система е пусната в експлоатация през 1989г. в гараж "Дружба". АСУ постепенно беше изместена от GPS система за координация за контрол, като до този момент с необходимите устройства са оборудвани всички превозните средства на МГТ, които се наблюдават и контролират от тази система.

 • Столичен Автотранспорт ЕАД
  София 1618, ул.Житница №21
  тел.: 955-40-94, тел./факс: 955-90-20
 • Поделение "Земляне"
  София 1618, ул.Житница №21
  тел.: 955-75-50, факс: 855-60-33
 • Поделение "Малашевци"
  ул.Резбарска №11
  тел.: 945-50-23, факс: 847-96-47
 • Поделение "Дружба"
  Гара Искър ул.5003
  тел.: 973-22-78, факс: 973-25-53