Столичен Електротранспорт ЕАД

Трамвайното и тролейбусното движение в Столицата се осъществяват от Столичен Електротранспорт ЕАД.

Столичен Електротранспорт ЕАД е самостоятелно акционерно дружество, което се управлява от Изпълнителен Директор инж. Евгений Ганчев.

През 1998 г. "Трамваен транспорт", "Тролейбусен транспорт" и "Трансенерго" се обединяват в акционерно дружество. В състава на Столичен Електротранспорт ЕАД са включени три трамвайни депа: "Банишора", "Красна поляна", "Искър", две тролейбусни депа: "Искър" и "Надежда".

"Трансенерго и релсов път" е обособено като поделение към Столичен Електротранспорт ЕАД. Това поделение се грижи за електростопанството: токоизправителни станции (ТИС) и контактната и кабелната мрежи.
За 2008 г. Столичен Електротранспорт ЕАД е превозил над 198 мил. пътници и е основен транспортен оператор в центъра на София.

Към 01.06.2009 г. всеки ден 178 трамвая и 103 тролейбуса са разпределени по 16 трамвайни и 9 тролейбусни линии За 2008 г. по отчет са изминати 17 725 540 километра, свързвайки отделните райони на града.

Електрозахранването на електрическия транспорт в гр. София се осъществява от 24 бр. ТИС с обща инсталирана мощност над 125950 kW с над 73 бр. токоизправителни агрегати и над 440 изводни полета.

Контактната мрежа е над 263 км трамвайна и 257 км тролейбусна, а кабелната над 740 км.

От 2008 г в електротранспорта започна внедряване на Автоматизирана система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.Основният източник на финансиране на проекта е субсидия, предоставена от правителството на Кралство Холандия.На 13.12.2006 г. след извършване на необходимите процедури по избор на изпълнител се сключва договор между Столична община и Mikroelektronika spol. s.r.o. (Република Чехия) за доставка и монтаж на система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт.

Системата е инсталирана в 447 превозни средства (трамваи и тролейбуси) и 5 депа на „Столичен електротранспорт ЕАД", както и в 20 абонаментни бюра на „Столична компания за градски транспорт-София" ЕООД.

 • Столичен Електротранспорт ЕАД
  София, бул. Княгиня Мария Луиза №193 тел.: (02) 931-80-85, тел./факс: (02) 931-61-84
  е-mail: eltrans@mail.bg
 • Трамвайно депо "Банишора"
  Бул. Княгиня Мария Луиза №193тел.: (02) 831-70-93, факс: (02) 831-61-84
 • Трамвайно депо "Красна поляна"
  ул.Никола Мушанов №149 тел.: (02) 920-23-35
 • Трамвайно депо "Искър"
  Гара Искър ул. 5003 №5 тел.: (02) 973-23-07
 • Тролейбусно депо "Надежда"
  "Надежда" ул. Подп. Калитин №28 тел.: (02) 831-81-35, факс: (02) 832-60-87
 • Тролейбусно депо "Искър"
  Ул. Безименна №7 тел.: (02) 973-25-17

           E-mail: tramcar@internet-bg.net