Тарифа и превозни документи


 • Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 2013-10-25 09:24:54

  Актуалният текст, както и промени в наредбата, може да следите и на сайта на Столичен общински съвет...

 • Превозни документи 2012-04-04 09:16:59

  КАРТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ Карта за еднократно пътуване Предварително закупената карта за еднократно пътуване задължително се перфорира в превозното средство веднага след качване на най-близко разположения перфоратор. Ако пътникът не се е снабдил предварително с нея и няма абонаментна карта за...

 • Тарифа 2009-03-27 14:44:05

  Ц Е Н И НА ПРЕВОЗНИТЕ ДОКУМЕНТИ  ЗА ПЪТУВАНЕ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА № ВИД НА ПРЕВОЗНИЯ ДОКУМЕНТ    ЦЕНА /лв./   1.   КАРТИ 1.1 За еднократно пътуване   1,00 1.2   За еднократно пътуване, продаван от водача   1,00 1.3   За еднократно пътуване, издаван от автомат в тролейбусите...

 • Контрол 2009-03-27 17:12:28

  КОНТРОЛ  ПО  СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ  И ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  НАРУШЕНИЯ Контрольорите по редовността на пътниците са длъжностни лица, оторизирани с права и задължения съгласно заповед на Изпълнителния директор на „Център за градска мобилност” ЕАД, който е оторизиран от кмета на Столична...