Тарифа и превозни документи


  • Наредба за реда и условията за пътуване с обществения градски транспорт на територията на Столична община 2016-12-08 13:57:17

    Актуалният текст, както и промени в наредбата, може да следите и на сайта на Столичен общински съвет...

  • Превозни документи 2016-12-08 14:03:02

    КАРТИ ЗА ЕДНОКРАТНО ПЪТУВАНЕ Карта за еднократно пътуване  Предварително закупената карта за еднократно пътуване е редовен превозен документ след валидиране в превозното средство, веднага след качване, на най-близко разположените перфоратори. Ако пътникът не се е снабдил предварително с нея и няма...

  • Тарифа 2016-12-08 13:16:05

  • Контрол 2016-12-08 14:51:22

    КОНТРОЛ  ПО  СПАЗВАНЕ ПРАВИЛАТА ЗА ПЪТУВАНЕ  И ОТГОВОРНОСТ  ПРИ  НАРУШЕНИЯ Контрольорите по редовността на пътниците са длъжностни лица, оторизирани с права и задължения съгласно заповед на Изпълнителния директор на „Център за градска мобилност” ЕАД, който е оторизиран от кмета на Столична...