Специални услуги


  • Реклама 2009-03-26 10:51:06

    Информация за реклама по превозните средства на обществен транспорт гр. София можете да получите на следните телефони: Столичен автотранспорт - тел.: 02 955 90 20 Столичен електротранспорт - тел.: 02 832 31 71, 02 832 31 09 е-mail: adv_eltrans@mail.bg....

  • Съгласуване на проекти 2009-04-28 11:36:26

    При извършване на строителни работи по улици и парцели с лице на улици, по които преминават маршрути на масов градски транспорт се извършва задължително съгласуване в „Център за градска мобилност" - ЕАД на адрес бул."Кн.Мария Луиза" № 84 на...

  • Места за отдих 2009-03-30 11:40:24

    Околностите на гр. София изобилстват с прекрасни места за почивка, културни и исторически забележителности. Близостта на планината Витоша предлага многобройни места за летен и зимен туризъм и почивка. "Център за градска мобилност" ЕАД предлага удобни и бързи връзки със своите автобуси....