Съгласуване на проекти

При извършване на строителни работи по улици и парцели с лице на улици, по които преминават маршрути на масов градски транспорт се извършва задължително съгласуване в „Център за градска мобилност" - ЕАД на адрес бул."Кн.Мария Луиза" № 84 на проекти:
- за „Временна организация на движението" /ВОД/.
- за „Постоянна организация на движението" /ОД/
- за „Безопасност и здраве" /ПБЗ/

Също така задължително се съгласува, на по-горе посочения адрес и поставянето на преместваеми съоръжения /павилиони, маси, хладилни витрини и др./ в района на спирките на масов градски транспорт .

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:
- вторник от 10.00ч до 12.00ч
- сряда и четвъртък от 14.00ч до 16.00ч