Съгласуване на проекти

При извършване на строителни работи по улици и парцели с лице на улици, по които преминават маршрути на масов градски транспорт се извършва задължително съгласуване в „Център за градска мобилност" - ЕАД на адрес бул."Кн.Мария Луиза" № 84 на проекти:

  • за „Временна организация на движението" /ВОД/.
  • за „Постоянна организация на движението" /ОД/
  • за „Безопасност и здраве" /ПБЗ/

Също така задължително се съгласува, на по-горе посочения адрес и поставянето на преместваеми съоръжения (павилиони, маси, хладилни витрини и др.) в района на спирките на масов градски транспорт .

ПРИЕМНО ВРЕМЕ:

  • вторник от 10:00 ч. до 12:00 ч.
  • сряда и четвъртък от 14:00 ч. до 16:00 ч.