Проекти и иновации


 • Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт 2014-08-19 10:39:23

  Сегментиран маркетинг за енергийно ефективен транспорт...

 • MODUM обяви текущите дейности и резултати по проекта 2012-08-09 14:32:18

  Пълно име на проекта Модели за оптимизиране на динамична градска мобилност Акроним на проекта MODUM Схема на финансиране STREP Тема на работна програма Objective ICT-2011.6.6 Мулти-модална мобилност с ниски емисии на въглероден диоксид и товарен транспорт Име на координиращо лице Griet De Ceuster   Transport & Mobility Leuven   +32 16 317730   griet.deceuster@tmleuven.be     Участник...

 • Интегриран столичен градски транспорт 2011-04-29 14:26:06

  Сваляне: MP4 формат | Ogg формат | WebM формат       Столична Община планира да подобри градския транспорт в София като реализира Проект за интегриран столичен градски...

 • Проект за интегриран столичен градски транспорт 2012-02-15 09:21:54

  Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013  www.bgregio.eu Инвестираме във Вашето бъдеще! Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България     Проект за интегриран столичен градски транспорт Договор No. BG161РО001/1.5-02/2011/001   С цел подобряване на градския транспорт в София, Столична община...

 • Система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт 2009-04-14 14:35:42

  Хронология за развитието на проекта Поради големия интерес към новата система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт представяме на Вашето внимание хронологията на развитието на проекта. Основният източник на финансиране на проекта е субсидия, предоставена от правителството на Кралство...

 • Експериментално въвеждане автоматично гласово известяване на спирките в 150-та автобусна линия 2009-04-27 10:27:25

  Предназначението е автоматично гласово известяване на текуща и следваща спирка по маршрута на 150-та автобусна линия на 9 коли, оборудвани с уредба LE модел: LAD-4600R. Това предназначение се решава чрез допълнителни хардуерни и софтуерни средства /подходящо модифициране на пулта...

 • Пилотен проект за говорна информация от спирково електронно табло 2009-04-27 10:29:05

  Проектът предвижда осъществяването на транспортна достъпност на лица със зрителни проблеми до услугите на масовия градски транспорт, изразяваща се по-конкретно в излъчването на говорна информация за пристигане на превозното средство на определена спирка. Необходимото условие за реализацията на проекта...