MODUM обяви текущите дейности и резултати по проекта

 

Пълно име на проекта Модели за оптимизиране на динамична градска мобилност
Акроним на проекта MODUM
Схема на финансиране STREP
Тема на работна програма Objective ICT-2011.6.6 Мулти-модална мобилност с ниски емисии на въглероден диоксид и товарен транспорт
Име на координиращо лице
Griet De Ceuster
 
Transport & Mobility Leuven
 
+32 16 317730
 
griet.deceuster@tmleuven.be

 

 

Участник № Име на участник Съкращение Държава Дата на влизане
в проекта
Дата на излизане
от проекта
1
(координатор)
Transport & Mobility Leuven TML BE M1 M36
2 Nottingham Trent University NTU UK M1 M36
3 University of Manchester UNIMAN UK M1 M36
4 K.U.Leuven KUL BE M1 M36
5 Technolution TNL NL M1 M36
6 Austrian Mobility Research FGM-AMOR AU M1 M36
7 Nottingham City Council NTCC UK M1 M36
8 MUSAT Sofia MUSAT JSC BG M1 M36
9 Sofia Centre for Mobility SCT BG M1 M36

 

MODUM обяви текущите дейности и резултати по проекта

 

Задръстванията причиняват 70% от замърсяванията в градовете, а транспортът изразходва близо 30% от цялата енергия в ЕС. Затова Европа насочи усилията си към намаляване на емисиите на CO2 от транспорта посредством специалния проект MODUM (Модели за оптимизиране на динамична градска мобилност). Целта на MODUM е да се разработи нов подход за проактивно управление на трафика, при който се използват енергийно ефективни форми на транспорт, които намаляват вредното влияние върху околната среда и подобряват качеството на живот в градовете.
 
В рамките на проекта вече са направени три окачествяващи проучвания с различни изследователски техники: изследване за събиране на критични инциденти, Delphi проучване от два кръга и поредица от фокус групи на четири различни места (Манчестър, Нотингам, София и Льовен). Резултатите от тези проучвания представиха задълбочени данни за поведението и практиките на пътуващите, както и факторите, влияещи върху тях. 
 
В момента MODUM обединява и синтезира два подхода 1) самоорганизиращ се механизъм на потока на движение базиран на принципа на мравки насочени към определена цел и 2) „обратно“ планиране на маршрута, базирано на софтуер; чрез използването на данни от реално време и заявена дестинация. На следващ етап софтуерното изпълнение на синтезирания подход ще се фокусира върху телекомуникационните предизвикателства на реалистичния демонстратор. Прототипът ще предостави метод за оптимизиране на управлението на трафика, така че да се минимизират вредните емисии и да се подобри мобилността в градовете. 
 
Предвижда се изпълнението и прилагането на тази технология да доведе, както до намаляване на нивата на замърсяване, така и до спад на консумацията на енергия в транспортния сектор. За повече информация посетете http://modum-project.eu/  .