Проект за интегриран столичен градски транспорт

Оперативна програма “Регионално развитие” 2007-2013

 www.bgregio.eu

Инвестираме във Вашето бъдеще!

Проектът се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния бюджет на Република България

 

 

Проект за интегриран столичен градски транспорт

Договор No. BG161РО001/1.5-02/2011/001

 

С цел подобряване на градския транспорт в София, Столична община съвместно с Центъра за градска мобилност разработи Проект за интегриран столичен градски транспорт и кандидатства успешно за финансирането му по Оперативна програма „Регионално развитие”. Очаква се изпълнението на проекта да облекчи значително трафика в столицата, като направи ползването на градски транспорт по-привлекателно и предпочитано заради подобрената бързина и удобство.

Договорът за безвъзмездно финансиране на проекта за интегриран столичен градски транспорт между Столична община и Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) беше подписан на 23.08.2011 г. от Йорданка Фандъкова, кмет на Столична община, и Лиляна Павлова, зам.-министър на регионалното развитие и благоустройството.

СТОЙНОСТ НА ПРОЕКТА: 62 624 478 евро

От тях 50 000 000 евро са безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Регионално развитие”. За съфинансиране на проекта от Столична община ще бъде отпуснат заем от Европейската банка за възстановяване и развитие (ЕБВР) в размер до 6,9 млн. евро.

 

КОМПОНЕНТИ НА ПРОЕКТА:

 • Реконструкция, рехабилитация и изграждане на трамвайни линии 
  • основна реконструкция на трамвайната линия на бул. „България”. Това ще позволи увеличаването на скоростта на трамваите по трасето и на капацитета на линията на 16 милиона пътника годишно.
  • изграждане нова трамвайна линия от Семинарията до кв. „Дървеница” / „Студентски град” (2,8 км нов релсов път и реконструкция на 1,8 км съществуващо трасе). По този начин студентите ще имат възможност за 15-20 мин. да стигат до центъра на София, както и да имат удобна връзка с метрото.
 • Инсталиране на 600 електронни информационни табла с дистанционно управление, предоставящи информация на пътниците в реално време (към момента такива табла има на 93 спирки). Дизайнът на новите информационни табла ще гарантира, че пътниците ще получават цялата важна за тях информация – за вида на превозното средство (автобус, тролейбус или трамвай); номера на линията; крайната спирка на линията; актуалното време на пристигане на спирката, и времето в момента.
 • Изграждане на интелигентна система за управление на трафика на 20 ключови кръстовища в София. Тя ще се осигури приоритет на 800 превозни средства на обществения транспорт на регулираните кръстовища, без да се налагат неразумни закъснения на останалия трафик, като по този начин се пести време в полза на превозните средства на градския транспорт и техните пътници.
 • Доставка на 50 нови тролейбуса, с което тролейбусният парк на столицата ще бъде почти 100% обновен. Планира се тези тролейбуси да обслужват най-натоварените тролейбусни линии (линии 1, 2, 5 и 9). Тролейбусите ще са с нископодови с дължина 18 метра, капацитет от поне 160 пътника и климатична инсталация
 • Изготвяне на маркетингово и правно проучване за възможностите за отдаване на правата за монтаж, експлоатация и поддръжка на навесите на спирките на обществения транспорт. То ще даде яснота относно вариантите за предстоящото поетапно обновяване на тези навеси. което се налага поради лошото състояние на по-голямата част от тях.

 

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

 • Подобряването на работата на градския транспорт и превръщането му в предпочитан начин за придвижване в София

 • Намаляване на задръстванията на най-натоварените кръстовища в града с до 20% чрез въвеждането на интелигентната система за управление на трафика

 • Намаляване на вредните емисии и на разходите за електроенергия

 • Оптимизиране на разходите за поддръжка на тролейбусите

 • Увеличаване на експлоатационната скорост на тролейбусите, както и на трамваите по новите трамвайни линии

 • Подобряване на надеждността и удобството за пътниците

 

В ПОМОЩ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ:

 • Аудиомодули към новите електронни информационни табла – в помощ на хората с увредено зрение

 • Нисък под на всички нови тролейбуси с функция за снижаване, позволяваща дясната страна на превозното средство да се накланя към спирките

 • Ниски перони на спирките на новата и рехабилитираната трамвайни линии.

 

НАЧАЛО НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЕКТА: есента на 2011 г.

 

СРОК ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ: поетапно за 3 години

 

Допълнителна информация:

Проектът за интегриран градски транспорт на Столична община получи награда от Международната асоциация за градски транспорт (UITP) по време на 59-я Световен конгрес на Международната асоциация за градски транспорт, проведен през месец април 2011 г. в Дубай.

 

Вижте и видео представяне на проекта.