Паркиране в буферните паркинги

 

 

 

ЦЕНИ ЗА ПАРКИРАНЕ В ПАРКИНГИТЕ НА МЕТРОСТАНЦИИТЕ С И БЕЗ ПРЕВОЗНИ ДОКУМЕНТИ ЗА ОБЩЕСТВЕН ГРАДСКИ ТРАНСПОРТ

 

Цената за паркиране се определя на започнат час

 

Превозен документ

Цена за паркиране, лв.

Цена за паркиране без пътуване с метро

1.00 лв. на час.

С карта за еднократно пътуване за метро,издавана от каса или от автомат на входовете на метрото, с електронна карта,заредена за 10 еднократни пътувания за метро, еднодневна карта за всички линии или с карта по преференциална тарифа /с изключение на ученическа карта/ - за един автомобил

Безплатно за първите 2 часа.

Със заредена тридневна. месечна,тримесечна, шестмесечна или годишна абонаментна карта по редовна тарифа за всички линии на обществения транспортили за метро - за един автомобил

безплатно в рамките на работното време на метрото.

0,50лв. на час за всеки следващ час след края на работното време на метрото.