Добре дошли в услугата на  „Център за градска мобилност” ЕАД - Виртуално деловодство !

Тук можете да изразите недоволството си от конкретен служител на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори. Ще се приемат жалби с точни данни, които могат да определят съответния служител.

Пример:
1. Задължително е посочването на дата и час на събитието в текста на жалбата.
2. За контрольорите по редовността на пътниците – служебен номер или име.
3. За водачите на превозните средства – инвентарен номер на ПС или име.
4. За другите служители – длъжност или име.

Когато се касае за нарушение на културата на обслужване при превоз на пътници е добре да се посочват дата и приблизителен час и номер на линията.

При установяване на невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Задължително е документът да бъде написан на кирилица, както и въвеждането на e-mail адрес или телефон за осъществяването на обратна връзка, като в срок до един работен ден ще получите регистрационния номер на своя документ по електронната си поща.

Важно: Жалбата, заедно с личните Ви данни ще бъде изпратена на съответното транспортно дружество за отговор по компетентност.

За да подадете жалба, моля, натиснете ТУК.

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка