Защо е необходимо таксуване на Електронна карта заредена за период от време?

При всяко таксуване на екрана на Валидатора виждате заредения срок на валидност или оставащите пътувания. Така ще сте сигурни, докога е валидна вашата карта;

  • При застрахователно събитие таксуването потвърждава наличието на носител на съответната карта в превозното средство на съответните дата и час

 

  • При оплакване таксуването потвърждава наличието на лицето в съответното превозно средство, както и вида на таксуването и съдържанието на картата по това време

 

  • Данните от таксуванията се обработват в системата и справките за това се използват от "Център за градска мобилност" ЕАД за усъвършенстване на предлаганата услуга.