Защо трябва да се подава Заявление за издаване на карта и за гражданските карти? Защо е необходимо данните на картодържателя на гражданска карта да се записват в Автоматизираната система?

Една от най-важните причини е новата възможност за блокиране на загубена или открадната карта в системата и прехвърляне в нова карта на заредения в нея период или пътувания. За да не се получат злоупотреби при блокиране. Заявлението за блокиране трябва да се подаде от картодържателя, при удостоверяване на самоличността му.