Колко дълго ще се използва Електронната карта, преди да се наложи да се закупи (издаде) нова?

Животът на Електронната карта е предвиден между 5 и 8 години в зависимост от използването й. От съображения за сигурност "Център за градска мобилност" ЕАД предвижда първоначална валидност на самата карта - 3 години. След изтичане на този срок, валидността на самата карта може да бъде удължена за следващите 5 години, ако картата не е повредена.