Автоматизирана система за таксуване на пътници

 

В трамваите и тролейбусите на Столичния обществен транспорт е въведена нова Автоматизирана система за таксуване на пътници.

Модерна автоматизирана система, която ще позволи преминаване към съвременно тарифиране на пътуването!


Край на хартиените карти!


Мога да закупя билет от автомат в самото превозно средство.

 

Когато загубя картата не губя заредения в нея период на пътуване..

 

 

 


 • Общо за системата 2013-01-30 10:13:50

  Автоматизираната система за таксуване на пътниците в трамваите и тролейбусите на столичния обществен транспорт е от най-съвременния тип таксуващи системи. Основа на системата е нов вид носител на информация - ЕЛЕКТРОННАТА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП КАРТА (СМАРТ КАРТА). Картата се издава еднократно и...

 • Внедряване 2013-01-30 10:21:31

  Хронология за развитието на проекта Поради големия интерес към новата система за таксуване на пътниците в столичния обществен транспорт представяме на Вашето внимание хронологията на развитието на проекта. Основният източник на финансиране на проекта е субсидия, предоставена от правителството на Кралство Холандия...

 • Електронна безконтактна чип карта 2013-01-30 10:26:06

  Основа на автоматизираната система за таксуване на пътниците в столичния обществен транспорт е нов вид носител на информация - ЕЛЕКТРОННАТА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП КАРТА (СМАРТ КАРТА). Тя се издава веднъж и се зарежда много кратко с избраната тарифа. При таксуване не...

 • Издаване и зареждане на смарт картата 2013-01-30 10:28:58

  За издаване на Електронна карта, еднократно се попълва и подава Заявление в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕАД. Електронните смарт карти са два основни вида – преференциални (поименни) и граждански (безименни). По желание на пътника само за...

 • Таксуване на смарт карта 2013-01-30 10:37:42

  Електронната карта се таксува в трамваите и тролейбусите на устройства - ВАЛИДАТОРИ. Електронната карта не се таксува в автобусите! В метрото картата се таксува на специално обозначени валидатори! Ако картата е заредена с пътувания те не могат да се таксуват...

 • Проверка на електронна карта от контрольор по редовността на пътниците 2013-01-30 10:42:02

  Контрольорите проверяват електронната карта със специално четящо устройство. Картата се поставя върху клавиатурата на устройството. Данните от картата се прочитат от устройството. Ако картата е редовна (заредена, периодът е валиден и е таксувана в превозното средство), устройството отчита редовна карта. Ако картата не...

 • Как да купим билет от автомата в превозното средство 2013-01-30 10:44:46

  В трамваите и тролейбусите можете да закупите еднократен билет от БИЛЕТЕН АВТОМАТ! Автоматът работи с монети от 10, 20, 50 ст. и 1 лв. и НЕ ВРЪЩА РЕСТО! Пуснете монетите в процепа на билетния автомат. На екрана на автомата се появява информация...

 • Блокиране на загубена/открадната смарт карта 2013-01-30 10:48:02

  БЛОКИРАТ СЕ ИЗГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ КАРТИ! Това не позволява друг да пътува с вашата загубена или открадната карта. Записаният в картата валиден период или пътувания не се губят, а се прехвърлят в нова карта, която ще ви се издаде след блокиране...