Призив: Прояви толерантност!

 

Призив:
 
Столична Община и „Център за градска мобилност” ЕООД призовават пътниците, ползващи масов градски транспорт, да проявяват по-голяма толерантност към хората с увреждания и да предоставят ползването на маркираните със съответните стикери места с предимство от майки с деца, възрастни и трудноподвижни хора.
 
 

Каталожен № 23

Каталожен № 23а

 
 
Каталожен № Наименование Място за поставяне в превозното средство
23 Двустранен стикер „Седалка за хора с увреждания”
В салона.
На стъклото над седалките предвидени за инвалиди.
23а Стикер „Седалка за хора с увреждания
В салона.
На седалките предвидени за инвалиди.