Задължителни документи

  • Лична карта
  • Свидетелство за регистрация на автомобила - част I (голям регистрационен талон)
  • Нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността на жилищния имот или договор за наем
Друг документ
  • Необходим документ за лицата, които са собственици или съсобственици на жилището, но не са вписани в документа, удостоверяващ собствеността на имота /удостоверение за наследници, удостоверение за граждански брак или др. документ/
Член на домакинство

В случай на членство на домакинството на собственика или наемателя на имота/съжителстващ на семейни начала или роднина на съжителстващия на семейни начала, е необходимо да посочите и:

  • ЕГН на собственика
  • Три имена на собственика
  • Декларация за членство на домакинство (свалете от ТУК)
Наемател на имота
  • ЕГН на собственика
  • Три имена на собственика
Ползвател на автомобила
  • Документ, доказващ право на ползване на автомобила
Сертификат ISO Сертификат ISO
Удостоверение "Администратор на лични данни" Удостоверение 'Администратор на лични данни'