СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ

Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" може да се въвежда на улици, площади и паркинги - общинска собственост, на специално обозначени за това места.

Редът и условията за определяне на местата с режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се утвърждава със заповед на кмета на Столична община.

Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" е ВАЛИДЕН В РАБОТНИ ДНИ В ЧАСОВИЯ ДИАПАЗОН ОТ 08:00 ДО 19:00 Ч.

Временно закриване на места за паркиране в режим "Служебен абонамент", с цел провеждането на заявени по съответния ред в Столична община мероприятия от частен характер, се допуска единствено в неработни дни, а в работни дни за времето след 19:00 часа, но не по-късно от 08:00 часа.

Режим на платено паркиране "Служебен абонамент" се допуска само за собственици, ползватели и/или наематели на нежилищнн имоти.

УСЛОВИЯ ЗА НАЕМАНЕ НА ПАРКОМЕСТА В РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ "СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ"

  1. Молба - свободен текст до отдел "Организация и безопасност на движението" към Столична община с ръководител инж. Петър Несторов (данни на фирмата, брой паркоместа, както и точен адрес, където наемателите ще ползват местата за паркиране). Паркоместата се отдават само на посочения адрес или съвсем близко до обекта;
  2. Копие на актуално състояние от Агенцията по вписванията;
  3. Копие на договор за наем или копие на нотариалния акт за желания адрес.

Горепосочените документи се подават на адрес: ул. "Будапеща" № 17, ет. 7, между 10:00-12:00 часа.
След изготвянето на разрешителното и скицата, същите се заплащат на касата на отдела (45 лв.) при тяхното получаване.

С получените документи се отива в "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕООД, дирекция "ПАРКИРАНЕ И МОБИЛНОСТ" с адрес: ул. "Будапеща" № 17, ет. 1, отдел "Служебен абонамент", като за изработването на договора допълнително се изискват:

  1. Копие на актуалното състояние на фирмата от Агенцията по вписванията;
  2. Посочване на конкретното лице и длъжност, което ще подпише договора;
  3. Телефони и факс за връзка.

ЦЕНИ НА ПАРКОМЕСТА В РЕЖИМ НА ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ "СЛУЖЕБЕН АБОНАМЕНТ"

  • ЗОНА "СИНЯ ЗОНА" - 650 ЛВ. С ДДС ЗА 1 (ЕДНО) ПАРКОМЯСТО НА МЕСЕЦ;
  • ЗОНА "ЗЕЛЕНА ЗОНА" - 450 ЛВ. С ДДС ЗА 1 (ЕДНО) ПАРКОМЯСТО НА МЕСЕЦ;
  • ИЗВЪН ЗОНИТЕ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ- 264 ЛВ. С ДДС ЗА 1 (ЕДНО) ПАРКОМЯСТО НА МЕСЕЦ.

ПРИ ПРЕДПЛАТА ЗА 1 (ЕДНА) ГОДИНА - 10 % ОТСТЪПКА.
ПРИ ПРЕДПЛАТА ЗА 6 (ШЕСТ) МЕСЕЦА - 5 % ОТСТЪПКА.

Допълнителна информация може да се получи на телефон: 02/986 71 35.