Режим на безплатно паркиране на ППС

 

Електромобилите паркират безплатно в обособените зони за почасово платено паркиране на територията на Столична община само с надлежно издаден стикер.

За издаването на такъв, собствениците на електромобили подават заявление по образец като представят нормативно изискуемите документи съгласно чл. 107 от НОДТСО в офиса на ул. "Будапеща" № 17 и пл. "Възраждане" № 1.