ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

ИЗМЕНЕНИЯТА И ДОПЪЛНЕНИЯТА С РЕШЕНИЕ № 521 (ПО ПРОТОКОЛ № 48 ОТ 26.09.2013 Г. НА СОС) В НОДТСО, ВЪВ ВРЪЗКА С РЕШЕНИЕ № 9045 ОТ 24.07.2015 Г. НА ВАС

Паркирането на пътни превозни средства (ППС) на територията на Столична община се извършва само на разрешените места, намиращи се в обхвата на зоните за почасово платено паркиране, определени и сигнализирани с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране.

Режим на почасово платено паркиране се въвежда на улици, булеварди, площади и паркинги – публична общинска собственост, съобразно схеми, за местоположението и обхвата, приети от Столичния общински съвет, със заповед на кмета на Столична община, съгласно предоставените му по закон правомощия.

Режим за почасово платено паркиране се въвежда за ППС с допустима максимална маса до 2,5 тона и на микробуси и автобуси с до 12 пътнически места.

Режимът на почасово платено паркиране е обособен в две зони:

 1. "СИНЯ ЗОНА":
 • Обхват:

- Оградена от булевардите - "Христо Ботев", бул. "Тодор Александров", бул. "Княз Ал. Дондуков", бул. "Васил Левски", бул. "Ген. М. Д. Скобелев";

- По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране “СИНЯ ЗОНА“.

 • Максимална продължителност на паркиране до 2 (два) часа;
 • Валидна:

- Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа;

- Събота - в часовия диапазон от 08.00 до 14.00 часа.

 1. "ЗЕЛЕНА ЗОНА":
 • Обхват:

- Зоната извън описаните граници на "СИНЯ ЗОНА", оградена от булевардите и улиците – бул. "Княгиня Мария Луиза", ул. "Белоградчик", ул. "Веслец", ул. "Клокотница", ул. "Будапеща", ул. "Козлодуй", ул. "Константин Стоилов", бул. "Ген. Данаил Николаев", ул. "Проф. Милко Бичев", бул. "Евлоги и Христо Георгиеви", бул. "Пенчо Славейков", бул. "България", бул. "Академик Иван Е. Гешов", ул. "Хан Пресиян", ул. "Здраве", бул. "Пенчо Славейков", бул. "Ген. Едуард И. Тотлебен", бул. "Ген. Михаил Д. Скобелев", ул. "Опълченска";

- По граничните булеварди посочващи обхвата на зоната, действа режим на почасово платено паркиране "ЗЕЛЕНА ЗОНА".

Улици и булеварди, извън описаните граници на "Зелена зона", с въведен режим на почасово платено паркиране "Зелена зона":

бул. "Витоша" /от бул. "Пенчо Славейков" до ул. "Бяла черква"/, бул. "Джеймс Баучер" /от бул. "Черни връх" до ул. "Богатица"/, бул. "Мадрид" /от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Ситняково"/, бул. "Христо Смирненски" /от бул. "Евлоги и Христо Георгиеви" до ул. "Криволак"/, ул. "Св. Георги Софийски" /от ул. "Константин Иречек" до бул. "Акад. Иван Е. Гешов"/, ул. "Цар Иван Асен II /от бул."Евлоги и Христо Георгиеви" до бул. "Михай Еминеску".

 • Максимална продължителност на паркиране до 4 (четири) часа;
   
 • Валидна:

- Работни дни в часовия диапазон от 08.00 до 19.00 часа.

 

 

КАРТА НА РЕЖИМ ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ "СИНЯ ЗОНА" И "ЗЕЛЕНА ЗОНА"

Може да разгледате картата в пълен размер - JPG формат.

 

Паркинги в зоните за почасово платено паркиране

Режим на почасово платено паркиране "ЗЕЛЕНА ЗОНА" може да се въведе извън границите определени в чл. 55 от Наредба за организация на движението на територията на Столична община (НОДТСО), когато е налице някое от следните условия :

 • Проблеми с паркирането;
 • Проблеми с организация на движението;
 • Голям брой нарушения на ЗДвП;
 • Предложение от районната администрация, общински съветници, граждани, стопански субекти и др.

Изменения на списъка на улици, булеварди, площади и паркинги общинска собственост, както и на схемите за местоположението и обхвата на зоните, на които е въведен режим за почасово платено паркиране, обхвата на зоните, както и продължителността им на действие, се извършват с решение на Столичен общински съвет.

Цената за 1 час паркиране в зоните за почасово платено паркиране, се определя с решение на Столичния общински съвет.

Кметът на Столична община може да въведе временни и постоянни ограничения при паркиране в зоните за почасово платено паркиране.

Кметът на Столична община, в случаи на провеждане на заявени по съответен ред мероприятия от частен или обществен характер, може със заповед да закрива временно, частично или цялостно участъци от зоните за почасово платено паркиране.

Началото и края на действие на зоните за паркиране в режим на почасово платено паркиране се сигнализират с пътни знаци и табели, чрез които на водачите на ППС се указват условията за паркиране, като могат да се оборудват с камери за видео наблюдение, апарати за фото заснемане и да се обозначават с пътна маркировка.

Паркиране в зоните за почасово платено паркиране може да се извършва, при условията указани с пътните знаци и указателните табели.

Съгласно чл. 128 от НОДТСО, при изтичане на работното време на съответната зона за почасово платено паркиране за деня, в работни дни от 18.00 часа до 19.00 часа, а в събота от 13.00 часа до 14.00 часа, принудително задържаното ППС може да бъде принудително преместено по реда на чл. 118 от НОДТСО, като водачът или собственикът на ППС, освен сумите дължими по принудителното задържане, заплаща и разходите по принудителното преместване и таксата за отговорно пазене на специализиран паркинг.

Информация за принудително задържани и местоположението на принудително преместени автомобили може да се получи на тел.: 0700 13 233.


 • От 1 септември 2012 г. в град София има нови правила и зони за паркиране 2012-07-27 10:55:04

  Защо се въвеждат новите правила за паркиране За да бъде центърът на столицата: по-подреден; по-чист;  по-лесен за придвижване; с 25% по-малко автомобили.    Къде се намират зоните за паркиране     Можете да видите картата в пълен размер - JPG формат.   "СИНЯ ЗОНА": Пространството оградено от булевардите: "Христо Ботев", бул. "Тодор...

 • Знаци и табели в зоните за паркиране с въведен режим на почасово платено паркиране 2009-08-14 12:30:28

  Д4 "Еднопосочно движение след знака" Д13 "Начало на зоната на действие на изобразения пътен знак" Д14 "Край на зоната на действие на изобразения пътен знак" Д21 "Инвалид" В27 "Забранени са престоят и паркирането" В28 "Забранено е паркирането" Табела за "СИНЯ ЗОНА" Табела за "ЗЕЛЕНА ЗОНА" Информационна табела...