Паркиране с талон

"Център за градска мобилност" ЕАД предоставя възможността за заплащане на почасовото паркиране чрез следните три вида талони:

- Талон на стойност 0,50 лева, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 1/2 час (30 минути).

- Талон на стойност 1,00 лев, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 1 час или паркиране в "Синя зона" в рамките на 1/2 час (30 минути).

  

- Талон на стойност 2,00 лева, даващ правото на паркиране в "Зелена зона" в рамките на 2 часа или паркиране в "Синя зона" в рамките на 1 час.