Паркиране чрез SMS

Клиентите на българските мобилни оператори могат да паркират на улици, булеварди, площади и паркинги с въведен режим за почасово платено паркиране, като изпратят кратко текстово съобщение (SMS) на номер 1302 (за "Синя зона") или 1303 (за "Зелена зона") със съдържание държавния контролен номер на автомобила, без да изписват абривиатурата на държавата, от която е автомобила. SMS трябва да бъде изписан, когато GSM е настроен на български/английски, тогава неговото съдържание се възприема от системата напълно. Системата приема всякакви комбинации от 4 до 9 символа като регистрационен номер.

Зоните за почасово платено паркиране са за самотаксуване от водачите на ППС, при заемане на паркомясто.

Удостоверяване на заплащането и контрола на действителното време на паркирането на автомобили в "СИНЯ ЗОНА" или в "ЗЕЛЕНА ЗОНА" става с предварително закупен от водача талон или с изпратен SMS.

Таксуването на паркиране с един SMS е за 1 час в зоните за почасово платено паркиране "Синя зона" и "Зелена зона".

Сигналът за паркиране чрез SMS се подава веднага след паркиране на автомобила върху паркомястото в "Синя зона" или "Зелена зона", без да се напуска автомобила. Системата изпраща обратно отговор: "заплатихте паркирането на СА1234НН (например) до 13:32" в "Синя зона" или "Зелена зона". За неправилно изпратен номер на автомобил не носим отговорност."

Клиентът следва да напусне автомобила, след като е получил обратното съобщение, че е извършено заплащане за държавния контролен номер на този автомобил.

Направете проверка дали ДКН на автомобила отговаря на изписаният номер в SMS с обратен отговор от системата. Ако не може да бъде извършено успешно заплащане чрез SMS, клиентът предприема действия за паркиране с талон.

Цената на услугата "паркиране чрез SMS" с ДДС за 1 час паркиране се определя от Столичния общински съвет и е равна на цената за паркиране с талон с ДДС, като стойността на SMS се определя отделно - по тарифния план на клиента.


  • Примери за паркиране чрез SMS 2009-03-04 15:43:00

    Вярно изписване Грешно изписване СА1234АВ SA1234AV CA1234BP SA1234VR CA1234KH SA1234KN CO1234XX  C01234ХХ*   * В последният случай "О" (буква) и "0" (цифра) са две различни неща.  Съдържанието на SMS трябва да възпроизвежда буквално съдържанието на табелата с регистрационния номер на съответното ППС....

  • Особености при паркиране чрез SMS 2009-02-27 14:36:20

    Клиентите на българските мобилни оператори могат да паркират на улици, булеварди, площади и паркинги с въведен режим за почасово платено паркиране, като изпратят кратко текстово съобщение (SMS) на номер 1302 (за "Синя зона") или 1303 (за "Зелена зона") със съдържание...