Започна издаването на карти за пътуване на деца до 7-годишна възраст

04.01.2013 15:55
 
‹‹ назад

Започна издаването на карти за пътуване на деца до 7-годишна възраст съгласно изискванията на наредба на Министерството на транспорта, информационните технолигии и съобщения и на постановление на Министерския съвет. Картите могат да се получат от всяко бюро за абонаментни карти на "Център за градска мобилност" ЕАД. Издаването на картите не е обвързано с краен срок. Всяка една от картите, издадени в останалите 263 общини в страната, е валидна и на територията на Столичната община, както и тази издадена в столицата е валидна и в останалите общини. Издаването на превозните документи за деца до 7-годишна възраст става безвъзмездно – на родителя се предоставя картата, върху която трябва да се залепи снимка на детето. Единственото условие е при вземането на такава карта от бюрото, да се представи оригинал или  копие на акт за раждане, тъй като според нормативните изисквания е необходимо вписването му в регистър на издадените карти.