РЕКОНСТРУКЦИЯ НА УЛИЧНИ КАНАЛИ

10.07.2017 10:26
 
‹‹ назад

Във връзка с основен ремонт на релсов път и пътни платна по ул. „Кракра“ от бул. „Княз Ал. Дондуков“ до бул. „Янко Сакъзов“ и „Софийска вода“ ООД за обект: Реконструкция на улични канали в северното и южното пътни платна на бул. „Княз Александър Дондуков“ – удължаване на срока на ВОД, се удължава приетия краен срок със Заповед № СОА17-РД95-282/02.06.2017 г. на Кмета на Столична община до 24:00 часа на 21.07.2017 г.