ЗА АВТОБУСНИ ЛИНИИ №№ 21/22, 23 И 24 И 100

07.07.2017 11:22
 
‹‹ назад

Във връзка с обект: Главен канализационен клон VІ- битов и дъждовен /по бул. „Лазар Михайлов” от ул. „Единство” до бул. „Лазар Михайлов” № 80/, кв. Бенковски, район „Сердика” – ВОД за етапи 3 и 4 и заповед на Столична община се изместват съществуващи автобусни спирки :

 от 04.30 часа на 10.07.2017 г. до 24.00 часа на 15.08.2017 г. както следва:

  • спирка с код 0039 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Околовръстен път /ОП/ се измества със100 м назад в посока Център;
  • спирка с код 0040 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Център се измества напред след ул. „Наука” в посока Център.

от 04.30 часа на 16.08.2017 г. до 24.00 часа на 14.09.2017 г., както следва:

  • спирка с код 0040 „60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока Център се измества назад със 100 м в посока ОП;
  • спирка с код 0039„60-ТО ОУ” на бул. „Лазар Михайлов” в посока ОП се измества напред с 50 м. в посока ОП.