ОТРАЗЯВАНЕ НА КОНЦЕРТ В ЗАЛА „БЪЛГАРИЯ"

21.04.2017 14:56
 
‹‹ назад

Във връзка с отразяване на концерт в зала „България" от 12:00 до 19:00 часа на 21.04.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни срдства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент", както следва:

  • на ул. „Георги Бенковски" между бул. „Цар Освободител" и ул. „Аксаков" - 4 (четири) паркоместа;
  • на ул. „Аксаков" между ул. „Георги Бенковски" и ул. „Дякон Игнатий" - 2 (две) паркоместа;

„Център за градска мобилност" ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение ППС само по нареждане на отдел „Пътна полиция" при СДВР за времето и мястото цитирано по-горе съгласно чл. 171, т. 5 от Закона за движението по пътищата.