ЗАСНЕМАНЕ НА ФИЛМ

21.04.2017 14:50
 
‹‹ назад

Във връзка със заснемане на игрален филм, от 16:00 до 22:00 часа се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите обслужващи снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране „служебен абонамент“  на ул. "Николай Хайтов", в частта до ул. „Фредерик Жолио Кюри“ – 6 (шест) паркоместа.

„Център за градска мобилност" ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение ППС само по нареждане на отдел "Пътна полиция"  при СДВР за времето и мястото цитирано по-горе съгласно чл. 171, т. 5 от  Закона за движението по пътищата.