ЗАСНЕМАНЕ НА РЕКЛАМЕН КЛИП НА 18.02.2017 Г.

17.02.2017 16:02
 
‹‹ назад

Във връзка със заснемане на рекламен клип от 07:00 до 14:00 часа на 18.02.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства, с изключение на автомобилите на снимачния екип и извън местата в режим на платено паркиране "служебен абонамент" на ул. :Сердика" между ул. "Струма" и ул. "Екзарх Йосиф" - 15 (петнадесет) паркоместа.

„Център за градска мобилност" ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение ППС само по нареждане на отдел „Пътна полиция" при СДВР за времето и мястото цитирано по-горе съгласно чл. 171, т. 5 от Закона за движението по пътищата.