ИЗЛОЖБЕНО СЪБИТИЕ

17.02.2017 08:56
 
‹‹ назад

Във връзка осигуряване на паркоместа по време на изложбено събитие от 09:00 до 22:00 часа на 17.02.2017 г., от 09:00 до 20:00 часа на 18.02.2017 г. и от 09:00 до 20:00 часа на 19.02.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средства на бул. "Васил Левски" № 57 - 4 (четири) паркоместа.

„Център за градска мобилност" ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение ППС само по нареждане на отдел „Пътна полиция" при СДВР за времето и мястото цитирано по-горе съгласно чл. 171, т. 5 от Закона за движението по пътищата.