ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СНЕГОПОЧИСТВАНЕ НА ПАРКОМЕСТАТА В ЗОНАТА ЗА ПОЧАСОВО ПЛАТЕНО ПАРКИРАНЕ

09.01.2017 16:24
 
‹‹ назад

Уважаеми съграждани,

Уведомяваме Ви, че на 10.01.2017 г. от 08:00 ч. на бул. „Янко Сакъзов“ и бул. „Мадрид“ и от 13:00 ч. на бул. „Александър Стамболийски“ и бул. „Княгиня Мария Луиза“ ще се извърши снегопочистване на паркоместата в зоната за почасово платено паркиране. До завършване на снегопочистването следва да изместите паркираните автомобили от посочения участък. Паркираните автомобили, които възпрепятстват дейността ще бъдат премествани.

„Център за градска обилност“ - ЕАД