ЗАСНЕМАНЕ НА СПЕКТАКЪЛ ОТ БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ

09.01.2017 15:38
 
‹‹ назад

Във връзка със заснемане на спектакъл от 08:00 до 19:00 часа на 10.01.2017 г. и 11.01.2017 г. се забранява престоят и паркирането на пътни превозни средтсва, с изключение на автомобилите обслужващи снимачния екип и извън местата в режим на палтено паркиране "служебен абонамент" на ул. "Панайот Волов" между бул. "Янко Сакъзов" и ул. "Врабча" - 7 (седем) паркоместа.

„Център за градска мобилност" ЕАД ще осигури специализиран автомобил за принудително преместване на паркирани в нарушение ППС само по нареждане на отдел „Пътна полиция" при СДВР за времето и мястото цитирано по-горе съгласно чл. 171, т. 5 от Закона за движението по пътищата.