ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017

Пълния текст на ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017 може да видите тук.