Виртуално деловодство

Добре дошли в услугата на  „Център за градска мобилност” ЕАД - Виртуално деловодство !

Тук можете да изразите недоволството си от конкретен служител на „Център за градска мобилност” ЕАД и транспортните оператори. Ще се приемат жалби с точни данни, които могат да определят съответния служител. 

Пример: 
1. Задължително е посочването на дата и час на събитието в текста на жалбата. 
2. За контрольорите по редовността на пътниците – служебен номер или име. 
3. За водачите на превозните средства – инвентарен номер на ПС или име. 
4. За другите служители – длъжност или име. 

Когато се касае за нарушение на културата на обслужване при превоз на пътници е добре да се посочват дата и приблизителен час и номер на линията. 

При установяване на невярно подадени данни, документът няма да бъде регистриран в деловодството на „Център за градска мобилност” ЕАД. 

Задължително е документът да бъде написан на кирилица, както и въвеждането на e-mail адрес или телефон за осъществяването на обратна връзка, като в срок до един работен ден ще получите регистрационния номер на своя документ по електронната си поща.

Важно: Жалбата, заедно с личните Ви данни ще бъде изпратена на съответното транспортно дружество за отговор по компетентност. 

За да подадете жалба, моля, натиснете ТУК

За движението на документа си, може да получавате информация в рубриката Деловодна справка.