Структура

 

В структурата на "Център за градска мобилност" ЕАД се включват следните дирекции:

 

 • Дирекция "Обществен транспорт"
 • Дирекция "Паркиране и мобилност"
 • Дирекция "Развитие и административни дейности"
 • Дирекция "Контрол"
 • Дирекция "Маркетинг и стопанска дейност”

 

Предметът на дейност на "Център за градска мобилност" ЕАД обхваща:

 • разработване на анализи за развитие на екологичните и експлоатационните аспекти на обществения транспорт;
 • въвеждане и експлоатация на интелигентни транспортни системи, обслужващи обществения транспорт;
 • организация, управление, контрол и финансиране на обществения транспорт на територията на Столична община като   интегриран превозен процес;
 • издаване на превозни документи и реализация на приходите от превозната дейност;
 • експлоатация на информационно-управляваща система за контрол и управление на трафика на базата на GPS - идентификация;
 • експлоатация на единна автоматизирана система за таксуване на пътниците;
 • рекламно – информационно обслужване в обществения транспорт;
 • финансиране, изграждане, експлоатация и поддържане на паркингите, гаражите и местата за паркиране в София – общинска собственост;
 • отдаване под наем на места за паркиране;

 

    

Сградата на "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕАД на бул."Княгиня Мария Луиза" №84

"ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ "ЕАД
София, бул. Княгиня Мария Луиза №84

 

"Център за Градска Мобилност ЕАД" е администратор на лични данни, притежаващ удостоверение №352586.

 

 

В "Център за Градска Мобилност ЕАД" е въведена система за управление на информационната сигурност ISO/IEC 27001:2005.

 

 

 

В "Център за Градска Мобилност ЕАД" е въведена система за управление на качеството ISO 9001:2008.