Карта на сайта

Начало
Новини
История
Структура
Профил на купувача
Виртуално деловодство
Интерактивно обсъждане
Подобрена достъпност на столичния градския транспорт
Галерия
ПЛАН за развитие на ВЕЛОсипедния транспорт на територията на СТОЛИЧНА ОБЩИНА 2012-2017
Кариери
Контакти
Обществен транспорт
Маршрутна мрежа
Маршрутни промени
Виртуални табла
Разписания и маршрути
Пунктове за продажба на превозни документи
Тарифа и превозни документи
Паркиране в буферните паркинги
Автоматизирана система за таксуване на пътници
Транспортни оператори
История на градския транспорт
Специални услуги
Проекти и иновации
Връзки
Паркиране
Почасово платено паркиране
Паркиране чрез SMS
Паркиране с талон
Виртуални паркинг табла
Служебен абонамент
Локално платено паркиране на ППС на собственици на жилищни имоти, попадащи в зоните за почасово платено паркиране
Преференциално паркиране на ППС, превозващи хора с увреждания
Принудително преместване на неправилно паркирани ППС
Блокиране на неправилно паркирано ППС чрез техническо средство (скоба)
Режим на безплатно паркиране на ППС
Проекти и иновации
Нормативни документи
Често задавани въпроси
Договор № ЗМС-02-169/01.06.2011 г. по проект „Повишаване на конкурентноспособността на Центъра за градска мобилност чрез инвестиции в информационната сигурност"
Велосипеден транспорт