Контакти

Център за градска мобилност ЕАД

Адрес за кореспонденция:

София, бул.”Княгиня Мария Луиза” №84,

Факс: 02/831 90 71

e-mail: office@sofiatraffic.bg

 

"Информационен център за градска мобилност" - телефон за информация: 0700 13 233

 

 

Предложения, сигнали и жалби към "ЦГМ" ЕАД може  да подавате чрез секция „Виртуално деловодство или на адрес:

гр. София, бул. "Княгиня Мария Луиза" №86 - служба „Жалби” 

 

.

       За действията на специализираните автомобили за принудително преместване и поставена скоба на автомобил, може да се обърнете и към служба „Жалби” на адрес: София, ул.”Будапеща” №17