Подобрена достъпност на столичния градския транспорт

Един от приоритетите на Центъра за градска мобилност е достъпността на столичният градски транспорт за хора с двигателни увреждания. За целта по голяма част от линиите на градския транспорт се движат превозни средства с подобрена достъпност:

  • Тролейбусен транспорт: по линии № 4 и 11 изцяло нископодови превозни средства, по линия № 5 - 9 бр. нископодови превозни средства и по линии № 1, 2, 6, 7, 8 и 9 частично нископодови превозни средства без платформи;
  • Трамваен транспорт: по линия № 5 частично нископодови са 15 модернизирани мотриси;
  • Автобусен транспорт – оператор "Столичен Автотранспорт" ЕАД: по линии № 9 и №111 изцяло нископодови превозни средства и по линии № 60, 75, 77, 280, 294, 309, 384 и 604 частично нископодови превозни средства;
  • Автобусен транспорт – оператор "Еридантранс" ООД: по линия № 260 – 4 бр. нископодови превозни средства;
  • Автобусен транспорт – оператор “Карат С” АД: по линии № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 30, 42, 54, 69, 70, 72, 73, 84, 90, 114, 123, 204, 306 и 404 изцяло нископодови превозни средства;
  • Автобусен транспорт – оператор “Юнион-Ивкони" ООД: по линии № 27,74 и 150 изцяло нископодови превозни средства.

В момента се разработва програма за оповестяване на виртуалните табла, която да сигнализира с определен цвят за движение на нископодово превозно средство в реално време.