Общи условия за ползване, отговорности и защита на личната информация

Този уебсайт се притежава и поддържа от „Център за градска мобилност” ЕАД. Посетителите на сайтa са обвързани с посочените по-долу общи условия, поради което Ви молим да се запознаете с тях.

Съдържанието на www.sofiatraffic.bg има само информационно предназначение. По отношение приложимостта на някои аспекти от съдържанието се препоръчва да се консултирате със специалисти в съответната област.

„Център за градска мобилност” ЕАД не носи отговорност за вреди или други неблагоприятни последици, възникнали в резултат на достъпа или невъзможността за достъп до тази страница. „Център за градска мобилност” ЕАД отхвърля изцяло всякаква отговорност за преки, непреки, случайни, произтичащи, наказателни и особени или други вреди, пропуснати ползи или печалби, както и всякакви други загуби или вреди.

Всички елементи на сайта, в това число неговия дизайн, софтуер, бази данни, представляват обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и са притежание на „Център за градска мобилност” ЕАД.

Достъпът до информацията публикувана на този сайт е безплатен, а връзките с други сайтове се предоставят за улеснение. „Център за градска мобилност” ЕАД не носи отговорност и не влияе върху съдържанието или поддържането на тези външни страници и не отговаря за вреди или други неблагоприятни последици, произтичащи от тяхното съдържание или поддържане.

Използването и достъпът до www.sofiatraffic.bg и неговото съдържание трябва да се извършва и възприема в съответствие със законите на Република България.
Никаква част от съдържанието на този сайт не може да бъде възпроизвеждана, записвана или предавана под каквато и да е форма или по какъвто и да е повод без съгласието на „Център за градска мобилност” ЕАД .

„Център за градска мобилност” ЕАД уважава и отстоява правото на защитата на личната информация, и контролира личната информация, събирана в този сайт. Информация за лични данни се събира само в част от рубриките на www.sofiatraffic.bgс цел по-пълно обслужване и идентифициране на запитвания, искания, жалби и сигнали,  както и активното Ви участие в нашия сайт.

Използваните технологии на www.sofiatraffic.bg имат за цел да защитят личните данни на посетителите от неоторизиран достъп и неправомерно използване.

„Център за градска мобилност” ЕАД е администратор на лични данни съгласно Закона за защита на личните данни и е вписан в „Регистъра на администраторите на лични данни  и на водените от тях регистри”  с идентификационен № 352586.