История

В периода на развитие на градския транспорт в София, обхващащ времето от 01.01.1901 г. до 01.09.1916 г., през който е експлоатирано от Белгийското анонимно дружество, ръководството е поверено на директор, който е бил назначаван от Общото събрание на дружеството. Първият директор е българин - Юрий Илков, който е ръководил предприятието до 01.02.1903 г.

От 01.09.1916 г. Софийска община започва процедура по изземване на предприятието от Белгийското анонимно дружество и създава "Дирекция на трамваите и осветлението" - ДТО с директор инж. Цветан Бояджиев.

През 1948 г. се създава СП "Софийски градски пътнически транспорт", който включва експлоатация на трамваи, тролейбуси и автобуси.

През 1952 г. СП "Градски пътнически транспорт" се разделя на две предприятия: СП "Софийски автотранспорт" и СП "Софийски градски електротранспорт".

През 1959 г. експлоатационните транспортни предприятия се обединяват под наименованието СП "Градски пътнически транспорт".
С вливането на 13 общински фирми и търговски дружества, обслужващи масовия градски транспорт, през 1993 г. е регистрирана "Столична компания за градски транспорт (СКГТ)" ООД. През 1996 г. в "СКГТ" ЕООД се влива завода за производство и ремонт на трамвайни мотриси - "Трамкар" ЕООД.

На 02.06.1998 г. се създава дружество с холдингова структура "СКГТ Холдинг" ЕАД с пет дъщерни дружества.
През следващите години дъщерните дружества се преобразуват в акционерни дружества, в които Столичната компания притежава 34% от акциите, а Столична община 66%.

На 14.12.2002 г. "СКГТ Холдинг" ЕАД се преобразува в Еднолично ООД с общинско имущество под името "Столична компания за градски транспорт - София" ЕООД, като от него се отделя поделение АТТ, като "Международен транспорт и туризъм - София" ЕООД.

Считано от 02.02.2009 г. дружество "Паркинги и гаражи" ЕООД се влива в "СКГТ-СОФИЯ" ЕООД. Името на новото дружество става "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕООД. Правоприемник на всички извършвани дейности от "СКГТ-СОФИЯ" ЕООД става новото "ЦЕНТЪР ЗА ГРАДСКА МОБИЛНОСТ" ЕООД с настоящи управители инж. Николай Костов и инж. Марчело Доковски.

Считано от 10.09.2012 г. "Център за градска мобилност" ЕООД се променя на "Център за градска мобилност" ЕАД с изпълнителен директор Симеон Арнаудов и съвет на директорите:

 • Симеон Арнаудов
 • Надя Маринова
 • Свилен Кръстев
 • Емил Савов
 • Тодор Тодоров

Считано от 27.08.2014 г. "Център за градска мобилност" ЕАД е с изпълнителен директор Симеон Арнаудов и съвет на директорите:

 • Симеон Арнаудов
 • Надя Маринова
 • Румен Стоилов
 • Свилен Кръстев
 • Тодор Тодоров

Считано от 22.08.2016 г. "Център за градска мобилност" ЕАД е с изпълнителен директор Христиан Петров и съвет на директорите:

 • Христиан Петров
 • Румяна Милова
 • Никола Рогачев