Абонаментни карти за лицата, получаващи пенсия по гл. VI от Кодекса за социално осигуряване

Този вид карти се издават на лица, получаващи пенсия при условията на гл. VI от Кодекса за социално осигуряване, навършили възраст по чл.68, ал.1-3 от същия кодекс

 

  • Месечна - за една линия
  • Цена:11.00лв.
  • Месечна - за две линии
  • Цена: 16.00лв.
  • Месечна - за всички линии
  • Цена: 26.00лв.
  • Тримесечна - за всички линии
  • Цена: 70.00лв.

Абонаментна карта на електронен носител

Валидира се за период