Автоматизирана система за таксуване на пътници

 

В трамваите и тролейбусите на Столичния градски транспорт е въведена нова Автоматизирана система за таксуване на пътници.

Модерна автоматизирана система, която ще позволи преминаване към съвременно тарифиране на пътуването!


Край на хартиените карти!


Мога да закупя билет от автомат в самото превозно средство.

 

Когато загубя картата не губя заредения в нея период на пътуване..

 

 

 


 • Общо за системата

  Автоматизираната система за таксуване на пътниците в трамваите и тролейбусите на столичния градски транспорт е от най-съвременния тип таксуващи системи. Основа на системата е нов вид носител на информация - ЕЛЕКТРОННАТА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП КАРТА (СМАРТ КАРТА). Картата се издава еднократно и...

 • Внедряване

  Хронология за развитието на проекта Поради големия интерес към новата система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт представяме на Вашето внимание хронологията на развитието на проекта. Основният източник на финансиране на проекта е субсидия, предоставена от правителството на Кралство...

 • Електронна безконтактна чип карта

  Основа на автоматизираната система за таксуване на пътниците в столичния градски транспорт е нов вид носител на информация - ЕЛЕКТРОННАТА БЕЗКОНТАКТНА ЧИП КАРТА (СМАРТ КАРТА). Тя се издава веднъж и се зарежда много кратко с избраната тарифа. При таксуване не...

 • Издаване и зареждане на смарт картата

  За издаване на Електронна карта, еднократно се попълва и подава Заявление в абонаментните бюра на "Център за градска мобилност" ЕАД. Електронните смарт карти са два основни вида – преференциални (поименни) и граждански (безименни). По желание на пътника само за...

 • Таксуване на смарт карта

  Електронната карта се таксува в трамваите и тролейбусите на устройства - ВАЛИДАТОРИ. Електронната карта не се таксува в автобусите! В метрото картата се таксува на специално обозначени валидатори! Ако картата е заредена с пътувания те не могат да се таксуват...

 • Проверка на електронна карта от контрольор по редовността на пътниците

  Контрольорите проверяват електронната карта със специално четящо устройство. Картата се поставя върху клавиатурата на устройството. Данните от картата се прочитат от устройството. Ако картата е редовна (заредена, периодът е валиден и е таксувана в превозното средство), устройството отчита редовна карта. Ако картата не...

 • Как да купим билет от автомата в превозното средство

  В трамваите и тролейбусите можете да закупите еднократен билет от БИЛЕТЕН АВТОМАТ! Автоматът работи с монети от 10, 20, 50 ст. и 1 лв. и НЕ ВРЪЩА РЕСТО! Пуснете монетите в процепа на билетния автомат. На екрана на автомата се появява информация...

 • Блокиране на загубена/открадната смарт карта

  БЛОКИРАТ СЕ ИЗГУБЕНИ ИЛИ ОТКРАДНАТИ КАРТИ! Това не позволява друг да пътува с вашата загубена или открадната карта. Записаният в картата валиден период или пътувания не се губят, а се прехвърлят в нова карта, която ще ви се издаде след блокиране...