ЗА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 384

12.10.2012 16:04
 
‹‹ назад

ОТНОСНО ПОДОБРЯВАНЕ НА ТРАНСПОРТНОТО ОБСЛУЖВАНЕ В РАЙОНА НА ЛЕТИЩЕТО И НА ОСНОВАНИЕ ЗАПОВЕДРД-09-05-566/12.10.2012Г НА СТОЛИЧНА ОБЩИНА ЩЕ СЕ ИЗВЪРШИ СЛЕДНОТО:

 СЧИТАНО ОТ 15.10.2012 ГОД., ЕКСПЕРИМЕНТАЛНО ЗА СРОК ОТ 6/ШЕСТ/ МЕСЕЦА, СЕ ПРОМЕНЯ:

         1.   МАРШРУТА НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 384 КАКТО СЛЕДВА: ОТ СПИРКА „Ж.К. МЛАДОСТ1(БЛ.70)” НА БУЛ.”АНДРЕЙ САХАРОВ”; ПО УЛ.”ЙЕРУСАЛИМ”; ПО БУЛ.”ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”; ПО МАРШРУТА НА АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 84 ПО БУЛ.”ХРИСТОФОР КОЛУМБ”; ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО НА БУЛ.”ХРИСТОФОР КОЛУМБ” С УЛ.”ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ”, НАЛЯВО ПО УЛ.”ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ”, НАДЯСНО ПО БУЛ.”БРЮКСЕЛ” ДО АЕРОГАРА СОФИЯ - ТЕРМИНАЛ 1; ПО БУЛ.”БРЮКСЕЛ” ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО С УЛ.”МИМИ БАЛКАНСКА”, НАЛЯВО ПО УЛ.”ПРОДАН ТАКАРЧИЕВ” ДО АЕРОГАРА СОФИЯ – ТЕРМИНАЛ 2; ПО УЛ.”ПРОДАН ТАРАКЧИЕВ” ПРИ КРЪСТОВИЩЕТО С БУЛ.”ХРИСТОФОР КОЛУМБ”, НАЛЯВО  ПО БУЛ.”ХРИСТОФОР КОЛУМБ”; ПО БУЛ.”ЦАРИГРАДСКО ШОСЕ”; ПО УЛ.”ЙЕРУСАЛИМ”; ДО СПИРКА „Ж.К. МЛАДОСТ1(БЛ.70)” НА БУЛ.”АНДРЕЙ САХАРОВ”.

         2. АВТОБУСНА ЛИНИЯ № 384 ЩЕ ОБСЛУЖВА ВСИЧКИ СЪЩЕСТВУВАЩИ АВТОБУСНИ СПИРКИ ПО МАРШРУТА В ПРОМЕНЕНИЯ УЧАСТЪК.